Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429) Hk.

Tarihi  : 10.10.2013
İşareti : 4/5000-3517
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)” 10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası