VERGİ KONULARI VE UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ TALEBİ - Ankara Sanayi Odası

VERGİ KONULARI VE UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ TALEBİ

İşareti : 05/5000-434
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Vergisel konular ve vergi uygulamalarına ilişkin soru, sorun ve görüşler ile çözüm önerileri ve diğer konuların karşılıklı olarak ele alınması, Ankara ilinde faaliyet gösteren KDV İhtisas Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Varlık Barışı konularının görüşülmesi amacıyla, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde, Gelir İdaresi Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK, Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları, Gelir İdaresi Daire Başkanlarından oluşan bir heyet ile Ankara ili Meslek Odalarının katılımıyla, 10 Mart 2017 tarihinde ortak bir istişare toplantısı yapılması öngörülmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu toplantıda dile getirilmek üzere, KDV İhtisas Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Varlık Barışı, vergisel konular ve vergi uygulamaları hakkında olabilecek soru, sorun ve görüşler ile çözüm önerilerinizin ve bu kapsamda gündeme getirilebilecek diğer konuların 3 Mart 2017 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası