VERGİ KANUNLARI HK. - Ankara Sanayi Odası

VERGİ KANUNLARI HK.

VERGİ KANUNLARI HK.
 
Tarihi     :14.04.2010
İşareti    :4/5000-1230
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; yürürlükte bulunan Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Gider Vergileri Kanunu (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) ile ilgili olarak bir çalışma yapılması ve sözkonusu çalışmada elde edilen sonuçların Maliye Bakanlığı ve Vergi Konseyi’ne iletilmesine karar verildiğinden bahisle, çalışmada değerlendirilmek üzere yukarıda belirtilen Kanunlar ve bu Kanunların uygulamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin en geç 19.04.2010 tarihi öğleye kadar ticaret@aso.org.tr  adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası