Vergi Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesi için Başvuru Süresi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Vergi Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesi için Başvuru Süresi Hk.

Tarihi     :28.11.2008
İşareti    :6/5000 –4637
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,   

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

28.11.2008 tarih ve 27068  Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Seri:B Sıra No:5 Sayılı Tahsilat Genel Tebliği” ile vergi borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi ile ilgili olarak 28 Kasım 2008 günü mesai saati bitimine kadar belirlenmiş olan başvuru süresi 5 Aralık 2008 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Sözkonusu Tebliğ aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

 

 

 28 Kasım 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27068