Venezuella-Arjantin Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti - Ankara Sanayi Odası

Venezuella-Arjantin Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti

    10 Şubat 2011

Tarihi :  10.02.2011
İşareti : 5/5000 –  442
Yanıt : dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz, 
 
Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan gelen bir yazıda, Devlet Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN’ın başkanlığında , Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinasyonu ve Türk İhracatçılar Meclisi organizasyonu ile, Türkiye’nin Venezuella ve Arjantin ile ticari ve ekonomik işbirliği imkanlarının arttırılması ve ihracatçı firmaların dış Pazar paylarında artış sağlanması amacıyla, 26 Şubat – 4 Mart 2011 tarihleri arasında, anılan ülkelere yönelik olarak bir Ticaret Müteahhitlik Heyeti Programının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
 
Girişimcilere potansiyel iş fırsatları sunan Venezuella ve Arjantin’de, Pazar payımızın arttırılması ve bölgeye yönelik yeni ihracat imkanları oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu Heyete tarım ve gıda ürünleri, otomotiv ve yan sanayi, beyaz eşya, elektrikli cihazlar, kimyasal ürünler, tekstil ve hazır giyim, makine ve aksamları, plastik mamuller, cam eşya, inşaat malzemeleri ve müteahhitlik sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalar katılabilecektir.
 
Sözkonusu Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti kapsamında, Türkiye’den ve anılan ülkelerden üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenecek İş Forumlarının yanı sıra, Türk ve Venezuellalı/ Arjantinli girişimciler arasında iş görüşmeleri gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Ayrıca, bahse konu programın, gerek anılan pazarlara girmek isteyen gerekse Pazar paylarını daha da arttırmayı amaçlayan firmalar için önemli bir fırsat oluşturduğu belirtilmektedir.
 
Bu çerçevede, Venezuella-Arjantin Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti’ne katılmak isteyen üyelerimizin 18 Şubat 2011 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne(Uğur Aslantaş Tel: 0224. 219 10 00 / 1907 – eposta:aslantasu@uib.org.tr )  başvurmaları hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası