“Varlık Barışı Kanunu” Bilgilendirme Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

“Varlık Barışı Kanunu” Bilgilendirme Toplantısı

Tarihi    : 16 .02.2009
İşareti   : 5/5000
 796 
Yanıt     : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz, 

Kamuoyunda “Varlık Barışı Kanunu” olarak da adlandırılan 5811 sayılı “Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun” 22.11.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunla; yurt dışında sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazların; ayrıca yurt içinde sahip olunan ancak işletmelerin öz kaynakları içinde yer almayan bu türden varlıkların cüz’i bir vergi tutarı ödenmek suretiyle bildirim ve beyan konusu edilmesi, kayda alınması ve sermaye olarak konulması fırsatı tanınmış durumdadır.

Bu çerçevede yapılan düzenlemelerden faydalanmak üzere son beyan tarihi 2 Mart 2009 olarak belirlenmiştir.

Odamız  ve  Gelir İdaresi Başkanlığı  işbirliğiyle,  konuyla ilgili olarak üyelerimizi detaylı bilgilendirmek amacıyla 20 Şubat 2009 Cuma günü, 15.30 – 17.30 saatleri arasında ASO Zafer Çağlayan Meclis Salonunda bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Toplantıya katılımınız için keyfiyeti bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 

Ahmet Münir YAŞARGenel Sekreter V.

LCV:

Tel:  0.312.417 12 00 / 1211 – Merve ŞENEREN