Van Depremi Yardım Duyurusu - Ankara Sanayi Odası

Van Depremi Yardım Duyurusu

Tarihi     : 04.11.2011
İşareti    : 0
9/50003286
Yanıt      : muhasebe@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
23 Ekim 2011 tarihinde Van ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle yüzlerce insanımız öldüğü ve yaralandığı, binlercesininde evsiz kaldığı malumlarınızdır.
 
 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, bu felaket ile karşı karşıya kalan insanlarımıza gerekli maddi yardımın ve desteğin sağlanması amacıyla, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve yine bu doğrultudaki mevzuat hükümleri çerçevesinde 1 aylık süre ile sınırlı olmak üzere bir yardım kampanyası düzenlemiştir. Birliğin 1.000.000 TL. bağışta bulunarak başlattığı bu kampanyaya, tüm oda ver borsalarımız ile bunların üyeleri ve arzu eden vatandaşlarımız katılabileceklerdir.
 
 
 
Kampanya için yardımlar, TOBB adına açılan T. İşbankası A.Ş. TOBB Şubesi nezdindeki “TOBB-Van Depremi Yardım Hesabı” adı altında 4375-1212 numaralı TL hesabına (IBAN Numarası TR23 0006 4000 0014 3750 0012 12) yatırılacaktır. Bu hesapta toplanan nakdi bağış tutarları, Ankara Valiliği’nin denetimi sonrasında 2011-16 sayılı Başbakanlık Genelgesi’ nde belirtilen banka hesap numaralarından birisine aktarılacaktır.
 
           
 
Diğer taraftan, Van ilinde meydana gelen deprem ile ilgili gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 27 Ekim 2011 ve 28097 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2011-2350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 25 Ekim 2011 Tarih ve 28095 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Başbakanlık 2011-16 sayılı Van Depremi Yardım Kampanyası Genelgesi uyarınca;
 
 
 
Birlik adına açılan hesaba nakdi bağışta bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, yatırdıkları nakdi bağış tutarlarının 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 89.maddesinin 1.fıkrasının (10 ) uncu bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 10.maddesinin 1.fıkrasının (e) bendine göre gelir ve kurumlar vergileri açısından ilgili yıl vergi matrahlarının tespitinde nakdi bağışın tamamı indirim konusu olarak kabul edilmekte,
 
 
 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 89.maddesinin 1.fıkrasının (10) uncu bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.maddesinin 1.fıkrasının (e) bendine göre de, gelir ve kurumlar vergileri açısından kazancın tespitinde doğrudan indirim olarak kabul edilmesi için, bağış amacıyla Birlikçe açılan anılan banka hesabına yatırılan nakdi bağış tutarına ait banka dekontu makbuz yerine ikame edilmektedir.
 
 
 
Bağış yapanların 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu veya 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre indirimin geçerli olabilmesi için, Birlikçe açılan  hesaba bağış tutarlarını yatırırken banka tarafından verilecek makbuz veya dekont üzerine” Van Depremi Yardım Kampanyası çerçevesinde Başbakanlığa aktarılmak üzere” açıklamasına yer verilmesi gerekmektedir.
 
 
 
Bu kapsamda, sizlerden, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun yoğun olarak yaşandığı mübarek Kurban Bayramı‘nın yaklaştığı şu günlerde, halkımızında beklentileri doğrultusunda büyük felaket yaşayan Van ilimiz için her türlü yardım ve desteği sağlayacağınız inancıyla, nakdi bağışlarınızın anılan hesaba gönderilmesini rica ederiz.
 
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası