Uygur Özerk Bölgesi Heyeti ile Toplantı ve İkili İş Görüşmeleri - Ankara Sanayi Odası

Uygur Özerk Bölgesi Heyeti ile Toplantı ve İkili İş Görüşmeleri

    10 Mayıs 2013

Tarih: 09.05.2013
İşareti:05/5000-1797
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan  bir yazıda; Çin Halk Cumhuriyeti Uygur Özerk Bölgesi’nden gelecek olan üst düzey bürokrat  heyeti ile karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere 14 Mayıs 2013 tarihinde, 14:30 – 16:00 saatleri arasında İstanbul TOBB Plaza’da ekte yer alan heyet üyeleri ile bir toplantı ve ikili iş görüşmelerinin düzenleneceği bildirilmektedir.

ÇHC Hükümetince 14 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe konulan ve 2011-2015 yıllarını kapsayan 12. Beş Yıllık Kalkınma Planına göre doğu ve batı eyaletleri arasında gelir farkını azaltmak amacıyla görece az gelişmiş batı eyaletlerine yönelik özel bir kalkınma stratejisinin uygulanmaya başlanmış olduğu ve batı eyaletlerine yönelik kamu harcamalarının ve yatırımların arttırılmasının planlandığı iletilmektedir. Bu nedenle Urumçi’de kurulacak Türk Sanayi Bölgesinin, ihracatçı firmalarımız açısından Çin’in batı eyaletlerine ve Orta Asya pazarına erişim açısından önemli bir giriş kapısı olduğu değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Urumçi’de potansiyel yatırım bölgesi olarak tespit edilen Guanquanbao Sanayi Bölgesinde yatırım yapmaya ilgi duyabilecek üyelerimizin söz konusu toplantıya katılmasının önem arz ettiği vurgulanmaktadır.

Anılan etkinliğine katılmayı düşünen üyelerimizin en geç 14 Mayıs 2013 saat 12:00’ye kadar DEİK’e (Adem Kula, Tel : 0 212 339 50 83, Faks: 0 212 270 37 84, E-posta : akula@deik.org.tr ) katılım teyidi vermeleri gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası