Uygulamada Akreditifler ve Özel Akreditif Kullanım Yöntemleri Semineri - Ankara Sanayi Odası

Uygulamada Akreditifler ve Özel Akreditif Kullanım Yöntemleri Semineri

İşareti : 05/5000- 2162

İrtibat :dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) bir yazısına atfen, akreditif uygulamaları konusunda bilgi vermeyi ve akreditifin bilinçli kullanılmasını amaçlayan ICC Türkiye Milli Komitesi’nin 26-27 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da “Uygulamada Akreditifler ve Özel Akreditif Kullanım Yöntemleri” başlıklı eğitimi düzenleyeceği bildirilmektedir. Söz konusu seminerde ele alınması planlanan ana konular ekte yer almaktadır.

 

Yazıda devamla, ilgililerin, ilişikte yer alan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 21 Kasım 2016 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir. Söz konusu yazıda, eğitim kontenjanının sınırlı olup kayıtlar öncelik esasına göre yapılacağı ve kontenjan dolduğunda kayıtların ilan edilen tarihten önce de kapatılabileceği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

Ek:     1- Konular

           2- Program

           3- Kayıt Formu