“ÜYELERİMİZİN DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İLE SORUNLARINI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI” - Ankara Sanayi Odası

“ÜYELERİMİZİN DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İLE SORUNLARINI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI”

HATIRLATMA: “ÜYELERİMİZİN DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İLE SORUNLARINI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI” 
 
Tarihi     :   12.04.2010
İşareti    :   4/5000 – 
1172
Yanıt      :  ticaret@aso.org.tr  
 
İlgi: 07.04.2010 tarih ve 1125 sayılı e-posta duyurumuz 
 
Sayın Üyemiz;
 
İlgi e-posta yazımızla da duyurulduğu üzere, faaliyetlerinizin sürdürülmesi esnasında, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın (DTM) görev ve yetki alanına giren konularda yaşadığınız sorunları görüşmek ve çözüm yolları üzerinde tartışmak amacıyla, 14 Nisan 2010 tarihinde saat 10:00-12:30’da Odamız Zafer ÇAĞLAYAN Meclis Salonunda Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nurettin ÖZDEBİR başkanlığında ve Dış Ticaret Müsteşarı Sayın Ahmet YAKICI, DTM İthalat Genel Müdürü Sayın Mustafa SEVER, DTM İhracat Genel Müdürü Sayın İbrahim ŞENEL, DTM Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürü Sayın Yavuz MOLLASALİHOĞLU, Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü Sayın Ömür Demir KIZILASLAN, Serbest Bölgeler Genel Müdürü Sayın Armağan VURDU, Anlaşmalar Genel Müdürü Sayın Murat YAPICI ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Sayın Hüsnü DİLEMRE ile diğer DTM yetkililerinin katılımları ile “Üyelerimizin Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Sorunlarını Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirilecektir.
 
Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkililerine, Kurumları ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri ile görüşlerinizi aktarmak üzere, sözkonusu toplantıya katılımınız ve katılım teyitlerinizi 13 Nisan 2010 günü saat 12.30’a kadar aşağıda belirtilen telefon numaralarına bildirmeniz hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası  
 
 
 
Lütfen Katılımınızı Bildiriniz.
Ankara Sanayi Odası
Belge Hizmetleri Müdürlüğü
Tel: 417 12 00-1213, 1116, 1117