ÜYELERİMİZE ÇOK ÖNEMLİ DUYURU - Ankara Sanayi Odası

ÜYELERİMİZE ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

Sayın Üyemiz,
 
22.07.2008 tarihli duyurumuzdaki hüküm aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, Oda seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını kullanabilmek için ahzu kabza yetkili olma zorunluluğu kaldırılmıştır.
 
01.08.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5795 sayılı Kanunun 3. Maddesi gereği, Oda seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını kullanacak üyelerin gerçek kişi temsilcilerinin ahzu kabza yetkili kılınmaları zorunluluğu kaldırılmıştır.
 
Madde metni aşağıdaki gibidir:
 
Madde 3 : 5174 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
          “Oda ve borsa üyelerinin seçme ve seçilme haklarını kullanabilmeleri için şirketin; sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi olmaları, şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olmaları ve bu durumun seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.”
 
Özetle seçme ve seçilme hakkını kullanacak tüzel kişileri temsil edecek gerçek kişilerin şirket sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, murahhas azası, genel müdürü, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü seviyesinde seçimlerden 6 ay öncesini kapsamak üzere şirketi temsil ve ilzama (bağlayıcı işlem yapmaya) yetkili kılınmış olmaları yeterlidir.
 
 
Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.