Üye Memnuniyet Anketi Duyuru - Ankara Sanayi Odası

Üye Memnuniyet Anketi Duyuru

    12 Nisan 2010

Tarihi     : 12.04.2010
Yanıt      :  tanju.cetin@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz; 
 
Odamızın Kalite Yönetim Sisteminin işlerliği ve etkinliği açısından siz Üyelerimizin hizmetlerimizden memnuniyet durumunu belirlemeye ve iyileştirmeye yönelik olarak bir Üye Memnuniyet Anketi oluşturularak ekte değerlendirmelerinize ve görüşlerinize sunulmuştur.
 
Bu anket yoluyla bizlere ulaşacak olan verilerin, sizlere daha iyi hizmet vermek ve daha fazla katkı sağlamak açısından çok önemli ve değerli olduğu hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,  
 
Ankara Sanayi Odası   
 
 
İletişim : Tanju ÇETİN ( Kurumsal Gelişim Müşaviri / Kalite Yönetim Temsilcisi)
              Tel    : 417 12 00 / 1325- 1623
              e-mail: tanju.cetin@aso.org.tr