ÜYE BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ - Ankara Sanayi Odası

ÜYE BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ

Tarihi     : 27.08.2010 
Yanıt      : sicil@aso.org.tr
 
 
Sayın Üyemiz;
 
Odamızın, siz değerli üyelerine daha kaliteli hizmet verebilmesi için, firmanız bünyesinde meydana gelen değişiklikleri, Odamız sicil sisteminde güncel tutmamız önemli bir husustur.
 
Ayrıca, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10. Maddesinin birinci fıkrası “Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları Odalara bildirmek zorundadır.“ hükmünü amirdir.
 
Bu doğrultuda, yukarıda izaha çalıştığımız hususlar dikkate alınarak, firmanız bünyesinde meydana gelen değişiklikleri, aşağıdaki bilgi formu ile sicil@aso.org.tr adresine ya da 417 52 05 nolu faksa bildirmeniz hususunu önemle bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası