Üye Bilgilerinin Güncellenmesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Üye Bilgilerinin Güncellenmesi Hk.

    19 Ocak 2012

Sayın Üyemiz,
 
Odamızın siz değerli üyelerine daha kaliteli hizmet verebilmesi için, firmanız bünyesinde meydana gelen değişiklikleri, Odamız sicil sisteminde güncel tutmamız önemli bir husustur.
 
Ayrıca, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrası “Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları Odalara bildirmek zorundadır.” hükmünü amirdir.
 
Ayrıca, Odamız tarafından düzenlenen etkinliklerin, yurt dışından gelen alım heyetlerinin, mevzuatta meydana gelen değişiklikler ile diğer duyuruların firmanıza daha kısa sürede ulaşabilmesi için bilgi formundaki elektronik posta adresinin mutlaka doldurulması gerekmektedir. 
 
Yukarıda izaha çalıştığımız hususlar dikkate alınarak ekte gönderilmiş olan bilgi formunun doldurularak ivedilikle Odamız SİCİL MÜDÜRLÜĞܒne bildirilmesini önemle rica ederiz.
 
Ankara Sanayi Odası