Üye Bilgilerinin Güncellemesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Üye Bilgilerinin Güncellemesi Hk.

Tarih   :  19 .03.2014                                        
İşareti :  07 /5000- 947 
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamızın, siz değerli üyelerine daha kaliteli hizmet verebilmesi için, firmanız bünyesinde meydana gelen değişiklikleri, Odamız sicil sisteminde güncel tutmamız önemli bir husustur.
 
Ayrıca, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10.Maddesinin birinci fıkrası “Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıt oldukları Odalara bildirmek zorundadır.” hükmüne amirdir.
 
Bu doğrultuda, yukarıda izaha çalıştığımız hususlar dikkate alınarak; aşağıda bulunan “Bilgi Formu”nun doldurularak sicil@aso.org.tr adresine e-posta ile ya da 417 52 05 nolu faksa gönderilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası