ÜYE BİLGİ FORMU - Ankara Sanayi Odası

ÜYE BİLGİ FORMU

Tarihi     : 28.01.2011 
İşaret    : 7/5000-100
Yanıt     :
sicil@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamızın, siz değerli üyelerine daha kaliteli hizmet verebilmesi için, firmanız bünyesinde meydana gelen değişiklikleri, Odamız sizcil sisteminde güncel tutmamız önemli bir husustur.
 
Ayrıca, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrası “ Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları Odalara bildirmek zorundadır.” hükmünü amirdir.
 
Bu doğrultuda, yukarıda izaha çalıştığımız hususlar dikkate alınarak, Odamız veri tabanından elde edilen aşağıdaki bilgilerinizde herhangi bir değişiklik ya da ek bilgi talebi mevcut ise tebligat tarihinden itibaren 15 gün içerisinde www.aso.org.tr adresindeki bilgi formunun doldurularak sicil@aso.org.tr adresine e-posta ile ya da 417 52 05 nolu faksa bildirmenizi, geri bildirim olmadığı taktirde mevcut bilgilerinizin doğru kabul edileceği hususunu önemle bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası