Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Taslağı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Taslağı Hk.

    7 Ocak 2013

Tarihi  : 07.01.2013
İşareti : 
4/5000-64
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Bakanlar Kurulu’nun Kararı ile kabul edilen “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik’in revize edileceği ve bu kapsamda ekte örneği yer alan Yönetmelik Taslağı’na ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
TOBB’a’iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, sözkonusu Yönetmelik Taslağı hakkındaki görüşlerinizin en geç 17 Ocak 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası