Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yolu - Ankara Sanayi Odası

Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yolu

Tarihi     : 02.12.2011
İşareti    : 4/5000-3651
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
“Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik” 02.12.2011 tarih ve 28130 sayılı Remi Gazete’de yayımlanmıştır.
  
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası