Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağı Hk - Ankara Sanayi Odası

Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağı Hk

    8 Mayıs 2013

Tarihi  : 08.05.2013
İşareti : 
4/5000-1771
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, gerek AB mevzuatındaki güncellemeler, gerekse ülkemizin deneyim ve ihtiyaçları gözönüne alınarak Piyasa Gözetimi ve denetimi alanında karşılaşılan sorunların çözülmesi amacıyla 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”un yenilenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.
 
Konuya ilişkin olarak 4703 sayılı Kanunun’un yerine geçmek üzere Ekonomi Bakanlığı tarafından ekte yer alan “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağı”nın hazırlandığı belirtilerek Odamız görüşleri talep edilmiştir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere sözkonusu Taslağa ilişkin görüşlerinizin en geç 10 Mayıs 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
Ek: