Ürün Güvenliği Ve Denetimi Tebliğleri Hk. -29.08.2016 - Ankara Sanayi Odası

Ürün Güvenliği Ve Denetimi Tebliğleri Hk. -29.08.2016

Tarihi : 29.08.2016
İşareti : 
4/5000-1767

İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, “CE” işareti taşıması gereken ürünlerin ithalat denetimleri 2016/8, 2016/9, 2016/10, 2016/11, 2016/14, 2016/16,  pil ve akümülatörlerin ithalat denetimleri 2016/15, ayakkabı cinsi ürünlerde fitalat içeriğine ilişkin 2016/18 ile sanayi ara mallarının ilgili standardına uygunluğuna yönelik ithalat denetimleri 2016/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri marifetiyle yapıldığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu tebliğlerin her yıl ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri de dikkate alınarak revize edilmekte olup, bu çerçevede 2017 yılı mevzuat hazırlık çalışmalarına başlandığı belirtilerek Odamız görüşleri talep edilmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 5 Eylül 2016  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası