Ürün Güvenliği Ve Denetimi Tebliğleri Hk. – 29.08.2016 - Ankara Sanayi Odası

Ürün Güvenliği Ve Denetimi Tebliğleri Hk. – 29.08.2016

Tarihi : 29.08.2016
İşareti : 
4/5000-1768

İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın yazıları ekte bilgilerinize sunulmakta olup ilgide kayıtlı yazılarında yer alan tebliğlere ilişkin  Odamız görüşleri talep edilmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 2 Eylül 2016  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası  

Ek: Ekonomi Bakanlığı’nın Yazıları için tıklayınız