ÜRETİMLE İLGİLİ MEVZUATTA DÜZENLEME ÖNERİLERİ - Ankara Sanayi Odası

ÜRETİMLE İLGİLİ MEVZUATTA DÜZENLEME ÖNERİLERİ

Tarihi   : 05.09.2016

İşareti   : 05/5000-1805

İrtibat  : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, ülkemiz sanayisinin planlanması ve geliştirilmesine yönelik temel politikaları belirleyen Onuncu Kalkınma Planı ve Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesinde önemle vurgulanan konuların başında sanayide yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimine geçişin sağlanmasınun yer almakta olduğu iletilmektedir.

Bu çerçevede üretimle ilgili mevcut uygulamaların gözden geçirilerek sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin tartışılması amacıyla kamu ve özel sektörün katılımlarıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen “Üretim Reform Paketi Çalıştayı” sonucunda üretimle ilgili mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağına İlişkin Karşılaştırma Tablosu” ekte yer almaktadır. Söz konusu taslağın, üyelerimizin görüş ve önerilerini gerekçeleri ile; ekte yer alan “Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form”u doldurarak 19 Eylül 2016 tarihine kadar Odamıza (Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü; e-posta:dim@aso.org.tr , selin.ornek@aso.org.tr ) göndermeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

Ek 1: Üretim_Reform_Paketi_Kanun_Tasarısı_Taslağı

Ek 2: Görüş Formu