Ürdün’de Yatırım Fırsatları ve Koşulları - Ankara Sanayi Odası

Ürdün’de Yatırım Fırsatları ve Koşulları

Tarih: 07.10.2013
İşareti: 05/5000-3476
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıya atfen; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) / Türk-Ürdün İş Konseyi tarafından, Ürdün Yatırım Kurulu, Akabe Özel Ekonomik Bölgesi İdaresi ile Ürdün İşadamları Derneği, Ticaret ve Sanayi Odaları’mn katılımları ile 9 Ekim 2013 tarihinde İstanbul TOBB Plaza’da “Ürdün’de Yatırım Fırsatları ve Koşulları” konulu bilgilendirme toplantısının düzenleneceği iletilmektedir.
 
Yazıda devamla, Ürdün, özellikle bölgedeki istikrarlı yapısı ve Suudi Arabistan ile Irak gibi büyük pazarlara komşu olması, Akabe Körfezi kanalıyla Afrika’ya erişimi, diğer yandan Avrupa Birliği, Arap Ülkeleri Birliği (GAFTA), ABD, Kanada ve Singapur ile yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşmaları nedeniyle son yıllarda giderek fazla yabancı sermaye çekmeye başladığı vurgulanmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak da, Ürdün’de yatırımları olan Türk firmalarının, Ürdün’deki deneyimlerini başarı hikâyesi olarak nitelendirdikleri iletilmektedir.
 
Bu kapsamda, bu yılın başında Ürdün Kralı’nın ülkemize gerçekleştirdiği ziyareti takiben, geçtiğimiz Mayıs ayında Ekonomi Bakanlığı tarafından, Ürdün’e bir inceleme ziyareti düzenlendiği, yatırım koşulları ile ilgili yerinde görüşmeler gerçekleştirildiği ve ziyaretin sonunda Türkiye’de “Ürdün’deki Yatırım Koşulları ve Fırsatları” konulu bir toplantının düzenlenmesinin son derece faydalı olacağı kararma varıldığı bildirilmektedir.
 
Bu çerçevede, toplantıya katılmak isteyenlerin, teyitlerini ekte yer alan katılım formunu eksiksiz doldurarak, en geç 8 Ekim 2013 tarihi mesai bitimine kadar DEİK’e (E-mail: ssaral@deik.org.tr, Tel:0.212.339 50 14, Faks: 0212 270 35 92) iletmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası