Ürdün’de Yatırım Fırsatları Ve Koşulları - Ankara Sanayi Odası

Ürdün’de Yatırım Fırsatları Ve Koşulları

    13 Ağustos 2013

Tarih: 13.08.2013
İşareti: 05/ 5000-2911
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Sn. Hatem Al-Halawani başkanlığında, Ürdün Yatırım Kurulu, Akabe Özel Ekonomik Bölgesi İdaresi ile Ürdün İşadamları Derneği, Ticaret ve Sanayi Odaları’nın katılımları ile 26 Ağustos 2013 tarihinde İstanbul TOBB Plaza’da DEİK/Türk–Ürdün İş Konseyi tarafından “Ürdün’de Yatırım Fırsatları ve Koşulları” konulu bilgilendirme toplantısının yapılacağı belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, Ürdün’ün özellikle bölgedeki istikrarlı yapısı ve Suudi Arabistan ile Irak gibi büyük pazarlara komşu olması, Akabe Körfezi kanalıyla Afrika’ya erişim, diğer yandan Avrupa Birliği, Arap Ülkeleri Birliği ( GAFTA), ABD, Kanada ve Singapur ile yürürlükte olan Serbest Ticaret Antlaşmaları nedeniyle son yıllarda giderek fazla yabancı sermaye çekmeye başladığı, Kanada ile Serbest Ticaret Anlaşması olan tek Arap ülkesinin Ürdün olduğu ve bu gelişmelere paralel olarak da, Ürdün’de yatırımları olan Türk Firmalarının da, Ürdün’deki deneyimlerini başarı hikayesi olarak nitelendirmekte oldukları ifade edilmektedir.
 
Bu kapsamda, bu yılın başında Ürdün Kralı’nın ülkemize gerçekleştirdiği ziyareti takiben, geçtiğimiz Mayıs ayında T.C Ekonomi Bakanlığı tarafından, Ürdün’e bir inceleme ziyareti düzenlenmiş olduğu, yatırım koşulları ile ilgili yerinde görüşmeler gerçekleştirildiği ve ziyaretin sonunda Türkiye’de “Ürdün’de Yatırım Fırsatları ve Koşulları” konulu bir toplantının düzenlenmesinin son derece faydalı olacağı kararına varıldığı belirtilmektedir.
 
Söz konusu toplantı kapsamında, Ürdün’deki Yatırım Koşulları ve Fırsatları ile ilgili sunumların yanı sıra, Ürdün Yatırım Kurulu ve Akabe Özel Ekonomik Bölgesi Başkanları ile de birebir görüşmeler yapılmasının mümkün olabileceği ifade edilmektedir.
 
Bu çerçevede, toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin, ekte yer alan katılım formunu doldurarak en geç 19 Ağustos 2013 tarihi mesai bitimine kadar DEİK’e ( e-posta: ssaral@deik.org.tr, Tel: 0212 339 50 14, Faks: 0212 270 35 92) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası