Üniversite İş Dünyası İş Birliği Platformu Endüstri 4.0’ı Konuştu

    1 Kasım 2016

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, rekabet şartlarının verimliliği artırmak için baskı yaptığını belirterek, bundan çıkış yollarından birinin, Endüstri 4.0 uygulamaları olduğunu söyledi.

Üniversite İş Dünyası İş Birliği Platformu (ÜNİDİP) 2016 Güz Dönemi toplantısı “Uygulamacıların Gözünden Endüstri 4.0” gündemiyle Ankara Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak ve çok sayıda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, rekabet şartlarının verimliliği artırmak için baskı yaptığını belirterek, bundan çıkış yollarından birinin, Endüstri 4.0 uygulamaları olduğunu söyledi. Özdebir; “Bugünlerdeki sanayileşmemiz de aynı çizgide devam ediyor. Dünyada ise yeni bir sanayi devrimi yaşanıyor. Bu devrime “Endüstri 4.0” deniyor. Bu devrim, değer zinciri organizasyonunda kullanılmaya başlanan yeni teknolojileri ve yeni kavramları anlatmak için kullanılıyor. Endüstri 4.0’da bilgisayarlar internet üzerinden birbirine bağlanarak akıllı fabrikaların oluşturulması hedefleniyor. Bu akıllı fabrikalarda bilgisayarlar, üretim süreçlerini sürekli denetliyor, makinaların bakım ve onarım programlarını düzenliyor, satış yerlerindeki bilgisayarlar ile kurdukları iletişim sayesinde yeni siparişlere göre üretim miktarını ayarlıyor ve fabrikadaki insanların aldıkları kararların uygunluğunu denetleyerek gerekirse uyarılarda bulunuyorlar. Birbirleriyle bağlananlar sadece fabrikalar da değil. Evler, arabalar, hastaneler deki bilgisayarlar da internet üzerinden birbirleriyle sürekli iletişim içinde insanlara yardımcı oluyor, karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor” dedi.

Ankara’nın hem orta ve yüksek teknolojik üretimde hem de beşeri sermayede kentlerimiz arasında göreli bir avantaja sahip olduğunu belirten Özdebir sözlerine şöyle devam etti: “Ankara’ya bu avantajı sağlayan faktörler Ankara’nın yüksek yaratıcı sermaye, insani sermaye ve sosyal sermaye donanımıdır. Yaratıcı sermaye, 1000 kişi başına teknik eleman, kamu ve özel imalat sanayiinde Ar-Ge harcamalarının çıktı içindeki payı, kişi başı akademik yayın sayısı, kişi başına tescilli patent sayısı, kişi başı patent başvuru sayısı gibi değişkenlerden oluşmaktadır. Ankara “yaratıcı sermaye” endeksinde 100 puan ile açık ara birinci sırada yer almaktadır. İkinci sıradaki İstanbul’un puanı ise 56,7’dir. İnsani sermaye endeksi; anaokularından üniversiteye öğretmen başına öğrenci sayısı, ortalama bitirilen okul yılı, okuma yazma oranı, ÖSS başarısı gibi değişkenlerden oluşmaktadır. İnsani sermaye endeksine göre Ankara 100 puan ile birinci, İzmir, 96,4 puanla 7’nci, İstanbul 90,8 puanla 11’inci sırada yer almaktadır.

Sosyal sermaye endeksi; hanehalkı büyüklüğü, 100.000 kişi başına doktor, 100.000 kişi başına sinema, 100.000 kişi başına gazete, kız okullaşma oranı, 1000 kişi başına sivil toplum kuruluşu sayısı, kişi başına konut elektrik tüketimi, net göç oranı, okuma yazma oranı gibi değişkenlerden oluşmaktadır. Sosyal sermaye endeksinde de Ankara birinci sırada yer almaktadır. Ankara’yı İstanbul ve Muğla izlemektedir.

Görüldüğü gibi Ankara’nın rekabet gücünün temelinde, onun bilgi ve teknoloji üretme kapasitesi bulunmakta ve Ankara bu kapasitesini iyi bir biçimde değerlendirmektedir. Kalkınma Bakanlığı’nda yapılan bir araştırma Ankara’nın ileri teknoloji alanında da ülkemizin lider kenti olduğunu ortaya koymaktadır. Ankara’da faaliyet gösteren işletmeler gerek Türkiye ortalaması gerekse diğer gelişmiş ekonomik bölgelere göre daha ileri teknoloji alanlarında yoğunlaşma göstermektedir. Çalışan sayısı bakımından değerlendirildiğinde Ankara ileri teknoloji istihdamında açık ara liderliğini sürdürmektedir. Toplam işgücü ödemeleri bakımından Ankara, ileri teknoloji alanında istihdam edilen işgücüne yapılan maaş ve ücret ödemelerinde ilk sırada yer almaktadır.

Ankara, bölgesel sanayi içinde ileri ve orta-ileri teknoloji alanlarında en çok yatırım yapan bölgedir. Son yıllarda Ankara’da ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin toplam işletmeler içindeki oranı hızlı bir gelişme göstermektedir. Bu konum, önümüzdeki yıllarda Ankara’yı yüksek katma değerli ürün üretiminde ve ihracatında lider yaparak ülkemizin sürdürülebilir büyüme ve yüksek ihracat hedeflerine ulaşmasında anahtar kent haline getirmektedir” diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de sanayi devrimlerinin asıl amacının insana hizmet etmek olduğunu vurgulayarak, bu süreçte çevre, toplum ve etik gibi kavramların göz önünde tutulması gerektiğini belirtti. Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak ise Türkiye‘nin sanayileşme politikalarını 4’üncü sanayi devrimine göre güncellemesi gerektiğini belirterek, “Bu gelişmelere uyum sağlamayan ülkeler, şehirler, sanayiciler ve iş adamları kaybedecektir.” dedi. Açılış konuşmalarından sonra Siemens Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Ersoy, Roketsan Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yavuz Aka ve General Electric Türkiye İnovasyon Lideri Ussal Şahbaz, Endüstri 4.0 ve kendi şirketlerindeki uygulamalarla ilgili birer sunum yaptılar.

 1 2  3 
 4  5   tusiav-baskani-veli-saritoprak