UMEM İş İlanı Duyurusu - Ankara Sanayi Odası

UMEM İş İlanı Duyurusu

Tarih : 19.07.2011
İşareti : 03/50-2287
Yanıt : egitim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,    
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB, TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile yürütülmekte olan Beceri’10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi kapsamında ekte bilgilerinize sunulan kurs listesi çerçevesinde, meslek edindirme ve beceri kazandırma kurslarının açılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
 
Bu çerçevede; işletmenizin ihtiyacı olan ve kurs açılmasını yararlı gördüğünüz branşlarla ilgili talepleriniz için; UMEM-Beceri’10 “Beceri Kazandırma ve İş Edindirme Seferberliği” kapsamında ilana çıkmanız durumunda, ilana yapılacak olan başvurular sonucunda adayların UMEM kapsamında mülakatları firmanız ile birlikte yapılacaktır. Adaylar arasından seçilen kursiyer adayları UMEM kapsamındaki okullarda beklentileriniz dikkate alınarak düzenlenmiş eğitim programları ile eğitilerek, istihdam talepleriniz doğrultusunda sizlere yönlendirilecektir. Firmanızın talebi halinde, eğitimler işletmelerinizde de yapılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası  
 
Detaylı bilgi için www.beceri10.org.tr , Çağrı Merkezi :444 86 36
ASO iletişim e-posta: egitim@aso.org.tr, tanju.cetin@aso.org.tr