Uluslararası Yatırımcılar Konferansı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Uluslararası Yatırımcılar Konferansı Hk.

Tarihi     : 17.11.2011
İşareti    : 05/5000-3483
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Uluslararası Yatırımcılar Konferansı’nın 9-11 Aralık 2011 tarihlerinde, Bhurban’da düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Söz konusu konferansta Pakistan Hükümetinin “Yabancı Yatırımlar”, “Ticaret”, “Özelleştirme Programı” ve “Düzenleyici Politikalar” konularındaki uygulama ve politikaları üzerinde durulmasının planlandığı belirtilmektedir.
 
Bahse konu olan konferansa ilişkin ayrıntılı bilgi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin web sitesi (www.tobb.org.tr) Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer almaktadır.
 
Söz konusu Konferans kapsamında, “Enerji ve Maden”, “Yatırım ve Özelleştirme”, “Gıda ve Tarım”, “IT Telekomünikasyon”, “Finans ve Ticaret”, “Otomotiv Sanayi ve KOBİler” başlıklarında oturumlar gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir. Konferansın paralelinde, mücevher, el sanatları, deri ürünleri, yiyecek, elektrik gereçleri, cerrahi malzemeler, kozmetik ve tekstil ürünlerinin sergileneceği bir fuar düzenleneceği de ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası