Uluslararası Rekabetçilik Pazar Araştırması ve Giriş Destekleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Uluslararası Rekabetçilik Pazar Araştırması ve Giriş Destekleri Hk.

    7 Şubat 2012

Tarihi  :  07.02.2012
İşareti : 4/5000-490
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında şirketlerin eğitim harcamaları ile işbirliği kuruluşlarının kümlenme anlayışı ve proje yaklaşımı çerçevesinde eğitim ve/veya danışmanlık istihdam, yurtdışı pazarlama alım heyeti ve bireysel danışmanlık programlarıyla ilgili harcamaların desteklendiği bildirilmiştir.
 
Yazıda devamla, 2011/1 sayılı “ Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında potansiyel pazarlar hakkında sistematik ve objektif bilgi sağlanması, yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda Pazar payımızın artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderlerin de desteklendiği belirtilmektedir.
 
Yazıda, ayrıca, uygulama etkinliğin sağlanması ve bürokratik süreçlerin kısaltılması amacıyla 2010/8 sayılı Tebliğ ve 2011/1 sayılı Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgelerinin Ekonomi Bakanlığı’nın Müsteşarlık Makamının 19.01.2012 tarihli onayı ile yeniden düzenlediği ve aynı tarih itibariyle yürürlüğe konulduğu ve Bakanlığın web sitesinde yayımlandığı ifade edilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası