ULUSLARARASI PAZARLARDA OPERASYONLAR EĞİTİMİ - Ankara Sanayi Odası

ULUSLARARASI PAZARLARDA OPERASYONLAR EĞİTİMİ

    12 Nisan 2017

Sayı : 05/5000-1019
Konu : Uluslararası Pazarlarda Operasyonlar
Eğitimi

Sayın Üyemiz,
Odamız tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen ACT-SME Projesi kapsamında, üyelerimizin uluslararasılaşmasına katkı sağlamak amacıyla, ücretsiz Uluslararası Pazarlarda Operasyonlar Eğitimi verilecektir.


20 Nisan 2017 tarihinde 09:30-16:00 saatleri ASO 1. OSB’de düzenlenecek eğitimde ele alınacak temel konular şunlardır:


Mevzuat ve Yasal Çerçeve;Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodu, Vergilendirme ve Dış Ticaret Rejimleri, Teslim Şekilleri, Ödeme Şekilleri, Dokümantasyon ve Özel Uygulamalar
Lojistik ve Taşımacılık Etkenleri; Maliyet Kalemleri ve Fiyatlandırma, Hizmet Temininde Dikkate Alınması Gereken Unsurlar ve Tasarruf,
Finansal Yönetim ve Mali Rejim; Ürün Ödemeleri ve Diğer Giderler; Tedarikçi Yönetimi ve Finansal Duruma Etkileri

Söz konusu eğitim için kontenjan 30 kişi ile sınırlı olup, eğitime katılım sağlamak isteyen üyelerimizin Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Valerie Gülsen ÇAPOĞLU Tel: 417 12 00/ 1211, E-posta: valerie.mack@aso.org.tr, Esma Dilik Tel: 417 12 00/ 1208, E-posta: esma.dilik@aso.org.tr) katılımlarını bildirmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası