Uluslararası Mozarteum Vakfı Başkanının Ziyareti Hk. - Ankara Sanayi Odası

Uluslararası Mozarteum Vakfı Başkanının Ziyareti Hk.

Tarihi     : 08.07.2011
İşareti    : 05/5000-2201
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen bir yazıda, Uluslararası Mozarteum Vakfı Başkanı olan Avukat Dr. Johannes Honsig-Erlenburg’un, kendi avukatlık şirketinin de mensubu olduğu “Gruppe Unternehmensefolg” adlı danışmanlık firması hakkında bilgilendirmede bulunmak üzere Salzburg Başkonsolosluğumuzu ziyaret ettiği bildirilmektedir. Söz konusu şirket ile ilgili aşağıda yeralan hususların iletildiği ifade edilmektedir.
 
“Gruppe Unternehmensefolg” adlı danışmanlık firması, Avusturya ve Alman Ticaret Hukuku alanlarında uzmanlaşmış olan “Honsig-Küenburg Hukuk Ofisi”, ticaret ve vergi denetimi firması “Dr. Hawel Trust Services”, halka ilişkiler ajansı “Pleon Publico” ve Özel Endüstriyel Psikoloji Enstitüsü”nde müteşekkil bir yapı arzetmektedir. Salzburg’da mukim danışmanlık firması Türkiye’de Avusturya’ya ya da Almanya’ya ihracat yapan, bu ülkelerde iş kurmayı ya da işyeri satın almayı arzu eden müteşebbislere kapsamlı bir hizmet paketi sunmakta, bu çerçevede de finansal ve hukuki konularda, şirket devralma aşamasında, pazarlama ve reklam çalışmalarında, ayrıca strateji geliştirme ve vergi konularında hizmet vermektedir. Danışmanlık firması ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.gruppe-unternehmenserfolg.at adresinden erişilebilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası