Uluslararası Karayolları, Köprüler Ve Tüneller İhtisas Fuarı - Ankara Sanayi Odası

Uluslararası Karayolları, Köprüler Ve Tüneller İhtisas Fuarı

Tarih: 13.08.2015
İşareti: 05/5000-1839
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Yollar Türk Milli Komitesi’nden alınan bir yazıda, ulusal ve uluslararası proje uygulayıcıları ile (projeci, müteahhit, müşavir) sektörün diğer ilgili paydaşları olan yeni makine, malzeme, ekipman ve teçhizat üretici, imalatçı ve tedarikçilerin bir araya getirilerek tanıştırılması, bilgi paylaşımında bulunulması amacıyla 26-28 Mayıs 2016 tarihlerinde Congresium Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda Karayolları Genel Müdürlüğü’nün de teknik desteği ile “Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı”nın düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Fuar kapsamında, sektörde faaliyet gösteren tüm kişi, kurum ve kuruluşlara, sektörün ihtiyacı olan makine, malzeme, ekipman ve teçhizatlar ile ilgili en son teknolojilerin sergileneceği ifade edilmektedir.
 
Detaylı bilgi almak isteyen üyelerimizin, http://www.ytmk.org.tr/iletisim linkinde yer alan iletişim adreslerini kullanabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası