Uluslararası İş Forumu Kongresi hk. - Ankara Sanayi Odası

Uluslararası İş Forumu Kongresi hk.

Tarihi   : 16.09.2009
İşareti   :5/5000 – 3435
Yanıt     : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz,  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, 13. Uluslararası İş Forumu Kongresi (İBF), MUSİAD ve Kahire Ticaret Odası tarafından 12 – 16 Ekim 2009 tarihlerinde Kahire’de gerçekleştirileceği, söz konusu Kongre’ye, Devlet Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN’ın da katılması öngörldüğü bildirilerek, bu çerçevede ziyaret sırasında değerlendirilmek üzere iş dünyasının da görüşlerini talep edildiği ifade edilmektedir.

Anılan ülke ile mevcut ilişkilere yönelik dile getirilmesinde yarar görülen sorunların ve çözüm önerilerinin 18.09.2009 tarihine kadar TOBB’a (meric.gurdal@tobb.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası