Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ - Ankara Sanayi Odası

Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ

İşareti : 04/5000-2137
İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; uluslararası gözetim şirketlerine statü verilmesi ve denetlenmesine ilişkin işlemlerin, 31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Temmuz 2015’te yürürlüğe giren 2015/24 sayılı “Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ” kapsamında yürütüldüğü belirtilmektedir.

Söz konusu tebliğe ilişkin olarak uygulamadan kaynaklanan ihtiyaçlar çerçevesinde getirilmesi planlanan yeni düzenlemelere ilişkin varsa görüş ve önerilerin TOBB’a iletilmek üzere 22.08.2017 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası


Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141231-10.htm