Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/26 - Ankara Sanayi Odası

Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/26

    14 Mayıs 2012

Tarihi  : 14.05.2012
İşareti : 4/5000-1657
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
“Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/26)” 14.05.2012 tarih ve 28292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası