ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ HK - Ankara Sanayi Odası

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ HK

İşareti : 04/5000-2094
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, Uluslararası Gözetim Şirketlerine statü verilmesi ve denetlenmesine ilişkin işlemlerin, 31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak Temmuz 2015’te yürürlüğe giren 2015/24 sayılı “Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ” kapsamında yürütüldüğü belirtilmektedir.

Yazıda devamla, uygulamadan kaynaklanan ihtiyaçlar çerçevesinde anılan Tebliğin yeniden düzenlenmesinin faydalı olabileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ekte bir örneği yer alan Tebliğe ilişkin görüş ve önerilerinizin en geç 24 Ağustos 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (10 sayfa)