ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNE İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ’NDE D - Ankara Sanayi Odası

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNE İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ’NDE D

Sayın Üyemiz,   

31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tebliğ No: (2008/50)” ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinize Sunarız.   

Saygılarımızla,   

Ankara Sanayi Odası