Uluslararası ÇED Kongresi - Ankara Sanayi Odası

Uluslararası ÇED Kongresi

    12 Temmuz 2013

Tarihi   : 12.07.2013
İşareti   : 08/5000
İrtibat   : aysun.bosca@csb.gov.tr  Tel:0312 4101738           
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamıza, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Denetim Genel Müdürlüğü tarafından gelen yazıda, Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulamalarının güçlendirilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, ilgili paydaş gruplarla ulusal ve uluslararası ÇED uygulamalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunulması ve ÇED uygulamaları konusundaki yeniliklerin değerlendirilmesi amacı ile Bakanlık tarafından 8-10 Kasım 2013 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezinde “Uluslararası ÇED Kongresi” düzenleneceği bildirilmiştir.
 
Söz konusu Kongre kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde çağrılı bildiriler, teknik oturumlar, poster sunumları ve panele yer verileceği ifade edilen yazıda, Kongreye ilişkin önemli tarihler aşağıda verilmektedir. Kongre e-posta adresi ced2013istanbul@csb.gov.tr olup, daha ayrıntılı bilgilere www.ced2013istanbul.org/anasavfa adresinden ulaşılabileceği bildirilmiştir.
 
Bildiri Özetlerini Son Gönderme Tarihi: 15 Temmuz 2013
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi : 01 Ağustos 2013
Tam Metin Bildirilerin Son Gönderme Tarihi: 30 Eylül 2013
Kongre Tarihi : 08-10 Kasım 2013
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası