Ulusal Verimlilik Kongresi - Ankara Sanayi Odası

Ulusal Verimlilik Kongresi

Tarih: 01.10.2015
İşareti: 05/5000-2134
İrtibat:dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz, 
 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Beşinci Ulusal Verimlilik Kongresi’nin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK’ın katılımlarıyla 6-7 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da Bilkent Otel Konferans Merkezinde düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Bahse konu kongrede, Yeni Teknolojiler ve Sanayinin Geleceği, İşletme Dinamikleri, Kaynak Verimliliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kamu Yönetimi, Sosyal Politika, İşgücü Verimliliği, KOBİ’lerde Verimlilik ve birçok konu başlığı altında analizler ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılacağı ifade edilmektedir.
 
Kongre ücretsiz olup ön kayıt gerektirmeksizin genel katılıma açıktır. Program ve diğer ayrıntılı bilgiler , www.verimlilikkongresi.gov.tr  web sitesinde yer almaktadır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası