Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ Hk.

Tarihi  : 31.07.2013
İşareti : 
4/5000-2824
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ” 30.07.2013 tarih ve 28723 sayılı Resmi Gazete’de-Mükerrer  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası