ULUSAL MESLEK STANDARDI GÜNCELLEME

    25 Ocak 2019

İşareti : 08/5000-298
İrtibat : ik@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Mesleki yeterlilik Kurumu’ndan alınan bir yazıya atfen, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Tarım, Avcılık ve Balıkçılık sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında 2014 yılı içerisinde ‘’Çoban (Seviye 3)” Ulusal Meslek Standardı hazırlandığı ve Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Bahse konu yazıda, 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 252/3 maddesinde ‘’Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir. Ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin güncellenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” Hükmü yer aldığı belirtilmektedir. Ayrıca Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik’te ‘’İlgili ulusal yeterliliğe kaynak teşkil eden Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartta değişiklik olması veya bu standartların yürürlükten kaldırılması durumunda ulusal yeterliliğin veya ilgili bölümünün güncellenmesine ya da yürürlükten kaldırılmasına ilişkin işlemler Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre en geç bir yıl içerisinde yapılır.” hükmü yer aldığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Tarım, Avcılık ve Balıkçılık sektöründe hazırlandığı belirtilen ulusal meslek standardının güncelleme çalışmalarına http://www.myk.gov.tr/guncelleme adresinden ulaşılabilmekte olup, güncelleme çalışmaları ile ilgili görüş ve değerlendirmeleri olan üyelerimizin ilgili linkte yer alan formlar aracılığıyla 01 Mart 2019 tarihine kadar dkaraca@myk.gov.tr adresine ve Odamız İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne (ik@aso.org.tr) görüşlerini göndermeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :
Ek :MYK EK (1 sayfa)

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno