Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş,Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hk. - Ankara Sanayi Odası

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş,Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hk.

    13 Haziran 2013

Tarihi  : 13.06.2013
İşareti : 4/5000-2259
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 08.06.2013 tarih ve 28671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası