Ulusal Hububat Konseyi Genel Kurul Çağrısı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Ulusal Hububat Konseyi Genel Kurul Çağrısı Hk.

    8 Şubat 2011

Tarihi    : 08.02.2011
İşareti   : 4/5000 –407
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;    
 
Ulusal Hububat Konseyi’nden alınan bir yazıda; Ulusal Hububat Konseyi’nin “1. Olağan Genel Kurulu” Konya Ticaret Borsası Konferans Salonunda; Ankara-Adana Çevreyolu 1. Km. Konya  adresinde 04 Mart 2011 Cuma günü saat 14:30 da yapılacağı bildirilmiştir.
 
İlk çağrı için tespit edilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı 11 Mart 2011 Cuma günü saat 14:30 da yapılacağı belirtilmiştir.
 
Tel:0332.342.14.44     Faks: 0332.342.14.51
 
Bilgilerinize sunarız.