Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi hk. - Ankara Sanayi Odası

Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi hk.

Tarihi     : 03.11.2009
İşareti    : 5/5000 – 3798
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz,  
 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’ndan alınan bir yazıda, Odaları tarafından iki yılda bir farklı illerde düzenlenen “Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi”nin sekizincisiin 12- 14 Kasım 2009 tarihleri arasında Antalya’da düzenleneceği belirtilmektedir.
 
Ana temasının “Çevre Hukuk Siyaset” olarak belirlendiği, VIII. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi’nin, bir taraftan çevre alanının hukuk ve siyaset alanlarıyla ilişkisinin irdelendiği, diğer taraftan tema ve kapsam çerçevesinde mesleki-bilimsel çalışma ve deneyimlerin, meslek alanında üretilen bilimsel ve teknolojik değerlerin paylaşıldığı ve tartışıldığı önemli bir etkinlik olmasının hedeflendiği bildirilmektedir.
 
Çevre Hukuku – Politika – Etik, Çevre Yönetim Araçları ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), Atık yönetimi, Su Kirliliği, Hava Kirliliği ve Etkileri, Evsel ve Endüstriyel Atıksu konularında oturumların ve bildirilerin yer aldığı kongre kapsamında ayrıca “Yerel Yönetimler, Çevre ve Hukuk” konu bir Panel’in de düzenleneceği ifade edilmektedir.
 
Çevre, inşaat, enerji ve madencilik sektörünün ve çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı bir fuarın da kongre boyunca açık kalacağı belirtilmektedir.
 
Ekte programı yer alan söz konusu kongreye katılmak isteyen üyelerimizin TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ile (Tel: 0312 419 80 71, Faks: 0312 419 80 74, E-mail: cmo@cmo.org.tr) irtibata geçmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası