Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2012 Eylem Planı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2012 Eylem Planı Hk.

Tarihi     : 12.08.2011
İşareti    : 04/5000  2533
 
Sayın Üyemiz,  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, TÜBİTAK tarafından hazırlanan “2011-2016 Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi”‘nin 15 Aralık 2010 tarihinde Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nca onaylandığı, “2011 yılı Eylem Planı”nın ise 14 Haziran 2011 tarihinde kamuoyuna sunulduğu bildirilmiştir. 
 
“2012 yılı Eylem Planı”nın hazırlanması amacıyla yapılacak çalışmada değerlendirilmesini teminen TOBB’a ulaştırılacak Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere www.tubitak.gov.tr/ubtys sayfasında yer alan bilgiler ışığında “UBTYS 2011-2016 Eylem Önerisi Formu” kullanılmak suretiyle, konuyla ilgili önerilerinizin en geç 19.08.2011 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.    
   
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası