Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 Hk. - Ankara Sanayi Odası

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 Hk.

Tarihi     : 24.06.2011
İşareti    : 05/5000-2101
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, “Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016”, 15 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 22’nci toplantısında alınan kararla onaylanmış; kurum ve kuruluşlardan gelen görüşler çerçevesinde oluşturulan “UBTYS 2011 yılı Eylem Planı”nın 14/06/2011 tarihinde, http;//www.tubitak.gov.tr/ubtys web adresi üzerinden kamuoyuna sunulduğu bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası