Ülkemizle Gambiya Arasındaki Vize Rejimi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Ülkemizle Gambiya Arasındaki Vize Rejimi Hk.

    20 Eylül 2011

Tarihi     :   20 .09.2011
İşareti    : 
  7/5000–2836  
Yanıt      :  sicil@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; ülkemizle Gambiya arasında 1966 yılında mektup teatisi yoluyla akdedilen Vize Muafiyeti Anlaşmasının, Gambiya makamlarınca ahiren uygulanmadığının tespit edildiği bildirilmektedir. Anılan anlaşmanın hükümleri çerçevesinde, her iki ülkenin resmi pasaport hamilleriyle, umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları üç (3) aya kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaf kılınmış bulunmaktaydılar.
 
Yazıda devamla, Gambiya’nın vatandaşlarımıza yeni vize rejimi uyarınca, umuma mahsus, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımızın bu ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeye tabi oldukları ifade edilmiştir.
 
Diğer taraftan, mütekabiliyetin gereği, resmi pasaport hamili Gambiya vatandaşlarına yönelik 3 aya kadar ikamet süreli seyahatleri için vize muafiyeti uygulamasına 1 Eylül 2011 tarihi itibariyle son verileceği bildirilerek, bu tarihten itibaren dış temsilciliklerimizin, resmi pasaport hamili Gambiya vatandaşlarına re’sen vize ita edebileceği kaydedilmektedir. Ancak, bu şahısların özel meşruhatlı vizelerin (çalışma, eğitim, askeri misafir personel, vb…)  izne tabi olduğu belirtilmektedir. 
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası