Ülkemize Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulaması Hk. - Ankara Sanayi Odası

Ülkemize Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulaması Hk.

Tarihi  : 26.03.2012
İşareti : 
4/5000-1115
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın  yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı bünyesinde bulunan Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu’na intikal eden bir bildirim vasıtasıyla, Kazakistan’a yönelik olarak gerçekleştirilen ihracatta Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM A) düzenlenememesinden sıkıntı duyulduğu bilgisi edinildiği, konunun araştırılmasından, anılan ülkenin ülkemize yönelik olarak Genelleştrilmiş Tercihler Sistemi(GTS) uygulayıp uygulamadığı, uyguluyor ise kapsamı konusunda genel olarak bir tereddüdün hasıl olduğunun anlaşıldığı bildirilmektedir..
 
Ayrıca; yazımız ekinde de eişilebilecek olan, Beyaz Rusya, Kazakistan ve Rusya Federasyonu arasındaki Gümrük Birliği Komisyonu’nun 130 numaralı kararında görüleceği üzere ülkemizin, gelişmekte olan ülke statüsü ile GTS rejimine tabi ülkeler içerisinde yer almakta olduğu belirtilmektedir.Dolayısıyla, anılan ekte yer alan ürünleri Kazakistan’a ihraç etmek isteyen firmalara FORM A belgesi düzenlenmesi halinde, Gümrük Birliği’nin ilgili hükümleri gereğince ithalatçıların ödeyecekleri gümrük vergileri %25 oranında azalacağı ifade edilmektedir.
 
Bu çerçevede, FORM A belgesi almasına rağmen Kazakistan gümrüklerinde tercihli rejimden faydalanamayan ithalatçılarımızın  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni bilgilendirmeleri halinde, söz konusu münferit vakaların çözümü hususunda ilgili kuruluşlarla irtibata geçileceği belitilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası