ÜLKEMİZDE YÜRÜTÜLEN NÜKLEER SANTRAL PROJELERİ

    9 Şubat 2018

İşareti : 05/5000-392
İrtibat : dim@aso.org.tr
İlgili Kişi: Nilay Şahin (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Odamıza ülkemizde yürütülen nükleer santral projelerine ilişkin bilgiler ulaştırılmıştır.

Akkuyu Nükleer Santral Projesi

12.05.2010 tarihinde Ankara’da imzalanan, 15.07.2010 tarihli ve 6007 sayılı Kanunla Onaylanması uygun bulunan, 27.08.2010 tarihli ve 2010/918 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin (NGS) Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” ile ülkemizde ilk nükleer santral kurulması çalışmalarına başlanmıştır.

Projenin yürütülmesi için özel hukuk hükümlerine tabi olarak Akkuyu Nükleer A.Ş. isimli bir Proje Şirketi kurulmuştur.

Nükleer santralin kurulumuna ilişkin mal ve hizmet alımları bahse konu şirket tarafından açık ihaleler ile yapılacaktır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) kurucusu ve işleticisi olacak olan Akkuyu Nükleer A.Ş. önümüzdeki dönemlerde açacakları ihaleleri internet siteleri aracılığıyla duyuracaktır. Bu sebeple, üyelerimizin ihalelerden haberdar olabilmeleri için Akkuyu Nükleer A.Ş. ve Rosatom’un internet sitelerine aşağıda sıralanan bağlantılardan ulaşmaları ve takip etmeleri faydalı olacaktır:

1.http://www.akkunpp.com/akkuyu-ngs-as-ankara

2.http://www.akkunpp.com/akkuyu-ngs-as-moskova

3.http://www.akkunpp.com/rosenergoatom-konzerni-as-subesi

4.http://www.akkunpp.com/niaep-jsc-cjsc-ase

5.http://www.akkunpp.com/tedarikcilere

6.http://zakupki.rosatom.ru/en/

Sinop Nükleer Santral Projesi

03.05.2013 tarihinde Japonya Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Türkiye’de Nükleer Güç Santralleri Kurulmasına İlişkin İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Ülkemizin nükleer güç santrallerine ilişkin 2023 hedefi, iki nükleer santralin (8 ünite) işletmeye alınması, üçüncü nükleer santralin (ilave 4 ünite) de inşaatına başlanmasıdır.

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından kurulan EUAS International ICC şirketinin de ortak olacağı Sinop Projesi kapsamında Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ana yüklenici olacaktır.

Halihazırda Proje ortakları tarafından bir fizibilite çalışması yürütülmekte ve Türkiye’de üretilebilecek ürünleri belirlemek için çalışılmaktadır. Fizibilite çalışması sonucunda hangi ürünlerin Türkiye’den temin edileceğine karar verilecektir. Mart 2018’de fizibilitenin tamamlanması beklenmektedir.


Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno