Ülkemiz Ve Avrupa Birliğine Üye Ülkeler Tarafından Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Ve - Ankara Sanayi Odası

Ülkemiz Ve Avrupa Birliğine Üye Ülkeler Tarafından Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Ve

    28 Mayıs 2012

Tarihi  : 28.05.2012
İşareti : 4/5000-1797
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
“Ülkemiz ve Avrupa Birliğine Üye Ülkeler Tarafından Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması ve Otonom Tarife Kontenjanı Açılması Talep Edilen Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/20)”  26.05.2012 tarih ve 28304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası