Ülkeler Nezdinde Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimizin İletişim Bilgileri - Ankara Sanayi Odası

Ülkeler Nezdinde Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimizin İletişim Bilgileri

Tarih: 25.11.2013
İşareti: 05/5000-3937
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamız bünyesinde, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na göre İhtisas Komisyonları kurulmuştur.
           
Odamız Dış İlişkiler Komisyonu kararıyla üyelerimizin yurtdışındaki Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimize daha rahat ulaşabilmeleri amacıyla bahse konu Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimize ilişkin iletişim bilgileri Odamızın web sayfasında (http://www.aso.org.tr/kurumsal/index.php?sayfa_no=761)  yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası